امروز : پنج شنبه, 19 تیر 1399
» » بازدید مدیران کل صنعت معدن و تجارت و شرکت شهرک های صنعتی استان از مرکز کنترل شرکت توزیع در زمان پیک مصرف صنایع و شهرک های صنعتی
[not-category=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
» » بازدید مدیران کل صنعت معدن و تجارت و شرکت شهرک های صنعتی استان از مرکز کنترل شرکت توزیع در زمان پیک مصرف صنایع و شهرک های صنعتی