صفحه اصلي > اخبار / گالری تصاویر > بازدید مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان و هیئت همراه از نمایشگاه صنعت برق کشور

بازدید مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان و هیئت همراه از نمایشگاه صنعت برق کشور


11-08-1398, 08:09. نويسنده: h.jafar89

بازدید مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان و هیئت همراه از نمایشگاه صنعت برق کشور

 

بازدید مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان و هیئت همراه از نمایشگاه صنعت برق کشور

 

بازدید مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان و هیئت همراه از نمایشگاه صنعت برق کشور

 

بازدید مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان و هیئت همراه از نمایشگاه صنعت برق کشور

 


بازگشت